Betrokkenheid. Zelfstandigheid. Ondernemingszin.
Open geest. Persoonlijk. Respect.

Atheneum Jan Fevijn biedt na de brede eerste graad de keuze voor ASO-, TSO- of BSO-richtingen.

Eerste graad

De eerste graad van het secundair onderwijs dient als algemene vorming. Je gaat actief op zoek naar je talenten en competenties. Wij zetten hierbij het klassiek onderwijssysteem op zijn kop. Vanaf het schooljaar 2017-2018 stappen onze leerlingen van de eerste graad (A- en B-stroom) over naar flexibele leertrajecten.

ASO

Het algemeen secundair onderwijs legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Onze studierichtingen Latijn, economie, wetenschappen en humane wetenschappen leggen een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs aan de hogeschool of de universiteit.

TSO

Het technisch secundair onderwijs besteedt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Na onze opleidingen sociale en technische wetenschappen, handel, jeugd- en gehandicaptenzorg en informaticabeheer kan je de stap zetten naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Bij deze opleidingen horen ook praktijklessen en stages.

BSO

Het beroepssecundair onderwijs is een praktisch gerichte onderwijsvorm. In onze studierichtingen verkoop, verzorging, kinderzorg en verkoop en vertegenwoordiging word je volledig klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Bij deze opleidingen horen ook praktijklessen en stages.

Betrokkenheid

We staan voor onderwijs met passie. We geven steun aan elke leerling waarbij we zowel aandacht geven aan de sterke leerlingen als aan de hulpbehoevende leerlingen via de persoonlijke studiebegeleiding en initiatieven als Bednet. De leerlingen worden zelf ingeschakeld in het preventief zorgbeleid van de school via het Peer Project. Elke leerkracht is aanspreekbaar voor de leerlingen.

Zelfstandigheid

Wij geven elke leerling de ruimte om zelf de juiste keuzes te maken, zowel tijdens hun loopbaan op onze school, als na hun secundaire studies. Leerlingen worden ondersteund om hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Bij ons leren de leerlingen op eigen benen te staan.

Ondernemingszin

We maken van onze leerlingen actieve burgers via verschillende uitdagende projecten. In onze school worden leerlingen uitgedaagd om kennis te maken met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Leerrijke stageplaatsen, gastsprekers uit het werkveld, studentenbedrijven, werkplekleren, onderzoeksopdrachten en andere projecten halen de actieve ondernemer in elke leerling naar boven.

Open geest

Hokjesdenken krijgt op onze school geen kans. Vriendschappen ontstaan over de studierichtingen heen. We betrekken elke leerling bij ons verhaal, ongeacht de afkomst, geaardheid, huidskleur of religie. We zetten onze leerlingen aan om zich open te stellen voor nieuwe ervaringen of opvattingen en maken op die manier van elk van hen een geïnteresseerde en kritische burger.

Persoonlijk

Bij ons kent iedereen iedereen. Niemand is slechts een nummer. Elke leerling is een onmisbaar deel van ons verhaal. Wij staan stil bij de talenten, de dromen en ook de zorgen van elke leerling. We zijn vlot aanspreekbaar voor alle leerlingen en hun ouders. Zorg op maat aanbieden is onze kernopdracht. Bij ons is elke mening van belang en staan samenwerken en verdraagzaamheid centraal.

Respect

In onze school geven we elkaar de ruimte om te zijn wie we zijn en hoe we willen zijn. Iedereen binnen de school draagt hierbij zijn of haar steentje bij. Dat geldt dus voor onze leerlingen, hun ouders, de directie, de leerkrachten, de opvoeders en het ondersteunend personeel. Wij behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden: op een vriendelijke en respectvolle manier.

Getuigenissen

Onze oud-leerlingen aan het woord.

 

“Elke dag nemen we bewust en onbewust honderden beslissingen over hoe we met ons geld omgaan. De richting economie heeft me geleerd bewuster te consumeren en betere beslissingen te nemen. ”

Laslo N.

Marketing and advertising
 

“In Jeugd en Gehandicaptenzorg word je klaargestoomd voor eender welke zorgvorm die je verkiest te geven. Het is een leuke, zeer leerrijke en professionele leeromgeving.”

Annelies H.

Opvoeder
 

“De opleiding Verkoop heeft mij geleerd om zelfstandig en professioneel te werken in een commerciële organisatie. Vooral de uitdagende stage en de geïntegreerde proef waren hierbij erg nuttig.”

Damir S.

Verkoop

Contact

  • Daverlostraat 132, 8310 Assebroek
  • 050 36 68 80
  • info@atheneumjanfevijn.be

Volg ons

Volg ons op Facebook