Levendige school

In onze school is een sfeer van openheid en respect ontzettend belangrijk en wordt elke jongere ondersteund in hun individuele ontwikkeling. Elke leerling is een onmisbaar deel van ons verhaal. Vriendschappen worden gesmeed over de studierichtingen heen. We betrekken elk kind bij ons verhaal, ongeacht de afkomst, geaardheid, huidskleur of religie. Bij ons is elke mening van belang en staan samenwerken en verdraagzaamheid centraal.

Doorheen het schooljaar organiseren we tal van verschillende evenementen voor onze huidige leerlingen, hun ouders en sympathisanten, onze oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Tijdens die verrassende evenementen zetten we in op ontspanning en plezier. Kom langs en geniet van de gezellige sfeer van onze schoolquiz KWISTA, het galabal, het eetfestijn, de Halloweenfuif, de Valentijnsfuif en de tweejaarlijkse schoolreünie. Houd de schoolkalender en onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Een overzicht van de vele activiteiten die we organiseren tijdens een schooljaar:

• Onthaaldag
• Avondactiviteiten: halloweenfuif, galabal, Valentijnsfuif,...
• Gezonde brunch
• Eindejaarsbbq voor de eerste graad
• Acties goede doel
• Zuiddag
• Educatieve film
• 100-dagen 
• GWP’s & schoolreizen
• Cultuurstage 
• ...

 

Volg ons

Onze Facebookpagina