Brede basiszorg voor al onze leerlingen

Leerlingen begeleiden beperkt zich niet enkel tot een uitgebreide leerbegeleiding. De emotionele begeleiding is op onze school minstens even belangrijk.

Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen. Hiermee bedoelen we enerzijds schoolse prestaties en anderzijds je goed voelen op school. Indien er problemen zijn, kan je altijd een beroep op ons doen. Je mag ervan uit gaan dat elke leraar op onze school ook een beetje leerlingenbegeleider is. De klastitularis zien we in de eerste plaats als de vertrouwenspersoon van de leerlingen. Bij hem of haar kan je eerst terecht.

Daarnaast is er een team van leerlingenbegeleiders dat zorgt voor de coördinatie, een vlot verloop, dagelijkse opvolging van de begeleiding, communicatie tussen leerlingen, ouders, klassenleraars, en directie. We hechten zeer veel belang aan een aangenaam schoolklimaat. We willen voor iedereen een warme, veilige leer- en leefomgeving. We weten dat jongeren zich goed moeten voelen om goed te studeren. Daarom kunnen de leerlingen met hun kleine of grote zorgen steeds terecht bij onze degelijk uitgebouwde leerlingenbegeleiding voor een persoonlijk gesprek, voor begeleiding bij het studeren en het maken van keuzes. Ook de ouders kunnen steeds contact opnemen.

Ons team leerlingenbegeleiding bestaat uit mevr. Anneke Colman, dhr. Danny Vanloocke en mevr. Trui Calleeuw.

Voor meer informatie, raadpleeg hier onze folder leerlingen- en zorgbegeleiding.

Volg ons

Onze Facebookpagina