Gelijke kansen en rechten voor elke leerling

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

> GOK-werking in Atheneum Jan Fevijn

Atheneum Jan Fevijn vindt het belangrijk dat leerlingen, vooral degenen die het moeilijk hebben, optimaal begeleid worden tijdens hun schoolloopbaan. Daarom ondersteunt onze school dit GOK-decreet en zet het actief in op het bieden van optimale kansen voor elke leerling. Dit wil zeggen dat we schooluitval, leerachterstand, het watervalsysteem en zittenblijven willen tegengaan. Daarnaast besteedt het GOK-beleid van de school veel aandacht aan het welbevinden van de leerlingen.

> GOK-thema’s van 2018 tot 2021

Onze school richt zich op basis van een grondige studie van de noden op onderstaande GOK-thema’s: 

  • leerlingen- en ouderparticipatie;
  • doorstroming en oriëntering.

Atheneum Jan Fevijn heeft er voor gekozen om de thema’s van de verschillende graden op elkaar af te stemmen zodat een optimale begeleiding mogelijk wordt gemaakt tijdens de volledige schoolloopbaan.

> GOK-acties van 2018 tot 2021

Een greep uit de acties van de GOK-cyclus 2018-2021:

  • verder uitwerken en gebruiksvriendelijk maken van de inspraakmogelijkheden (forum, ouderraad, schoolraad, leerlingenraad);
  • uitwerken van initiatieven om ouders en buurtbewoners nog meer te betrekken bij het schoolgebeuren;
  • uitwerken van systeem om communicatie met ouders te vereenvoudigen; 
  • opstellen van online tool voor de evaluatie van leerkrachten door leerlingen; 
  • organiseren van bezoekdagen van leerlingen uit basisscholen; 
  • per leerling zoeken naar de juiste studiekeuze tijdens de schoolloopbaan;
  • hulp aanbieden aan de laatstejaarsleerlingen bij de overstap naar het hoger onderwijs.

> GOK-team van Atheneum Jan Fevijn

GOK-coördinator: de heer Pieterjan Vandierendonck

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GOK-adviseur: de heer Danny Vanloocke

> Besluit

Met het GOK-beleid wil Atheneum Jan Fevijn een optimale begeleiding realiseren voor elke leerling, dit met bijzondere aandacht voor de leerlingen uit kansarme milieus.

 

Volg ons

Onze Facebookpagina