Gelijke kansen en rechten voor elke leerling

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

> GOK-werking in Atheneum Jan Fevijn

Atheneum Jan Fevijn vindt het belangrijk dat leerlingen, vooral degenen die het moeilijk hebben, optimaal begeleid worden tijdens hun schoolloopbaan. Daarom ondersteunt onze school dit GOK-decreet en zet het actief in op het bieden van optimale kansen voor elke leerling. Dit wil zeggen dat we schooluitval, leerachterstand, het watervalsysteem en zittenblijven willen tegengaan. Daarnaast besteedt het GOK-beleid van de school veel aandacht aan het welbevinden van de leerlingen.

> GOK-thema’s van 2014 tot 2017

Onze school zal zich op basis van een grondige studie (analyse van de beginsituatie) richten op specifieke GOK-thema’s.

Voor de eerste graad zijn dit:

 • preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden;
 • doorstroming en oriëntering.

Voor de tweede en derde graad zijn dit:

 • preventie en remediëring van studieproblemen;
 • oriëntering bij instroom en uitstroom.

Atheneum Jan Fevijn heeft er voor gekozen om de thema’s van de verschillende graden op elkaar af te stemmen zodat een optimale begeleiding mogelijk wordt gemaakt tijdens de volledige schoolloopbaan.

> GOK-acties van 2014 tot 2017

Een greep uit de acties van de GOK-cyclus 2014-2017:

 • verdere uitwerking van de leer- en studiebegeleiding;
 • optimalisering van de studieruimtes op beide campussen;
 • initiatieven uitwerken voor differentiatie in de klassen;
 • registratiesystemen voor leerbegeleiding uitwerken;
 • inschrijvingsprocedure vereenvoudigen;
 • talentenfiches van de leerlingen ontwikkelen;
 • online portfolio voor leerlingen ontwikkelen;
 • initiatieven uitwerken om de school en het werkveld te verbinden.

> GOK-team van Atheneum Jan Fevijn

GOK-coördinator: de heer Pieterjan Vandierendonck

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GOK-adviseur: de heer Danny Vanloocke

> Besluit

Met het GOK-beleid wil Atheneum Jan Fevijn een optimale begeleiding realiseren voor elke leerling, dit met bijzondere aandacht voor de leerlingen uit kansarme milieus.

Volg ons

Onze Facebookpagina