Google for Education

Google for Education

Op onze school werken we met de vele toepassingen van Google. Enerzijds de algemeen gekende Gmail, Google Agenda en Google Drive. Aanvullend ook met de specifieke mogelijkheden van Google Classroom. Dit biedt tal van voordelen voor zowel onze leerlingen als onze leerkrachten:

  • Alle lesmateriaal is digitaal beschikbaar en je kan achteraf de ‘les’ opnieuw doornemen of herhalen voor een toets.
  • Je hebt de keuze om zelfstandig aan de slag te gaan of toch eerst naar de instructie van de leerkracht te luisteren.
  • Als je afwezig bent, kan je toch de les van thuis uit ‘volgen’.
  • Je kan alle gemaakte oefeningen later opnieuw nakijken.
  • Je krijgt opdrachten aangepast aan je niveau, zo heb je steeds voldoende uitdaging om op eigen tempo te kunnen groeien.
  • We leren op een efficiënte manier samen werken.
  • Feedback is de sleutel tot succes.

Ook Google Meet, Google Chat en de vele extra uitbreidingsmogelijkheden van de Google Workspace zorgen er voor dat we op elk moment de juiste communicatie kunnen hanteren om met de leerlingen, leerkrachten en ouders in dialoog te gaan.