Ondersteuning

Ondersteuning

In alles wat we doen stellen we jou als leerling centraal. We geloven dat vallen en opstaan een essentieel onderdeel uitmaakt van het leerproces. Enkel wie nooit probeert, maakt nooit een fout. Vanuit het idee dat elke leerling centraal staat, houden we rekening met welke begeleidende of ondersteuningsmaatregelen we jou kunnen aanbieden. We vinden het niet erg dat je onderweg een paar keer struikelt.

Afhankelijk van je noden, gaan de leerkrachten een aantal zaken bijsturen. We bieden je hulpmiddelen aan en gaan samen samen met jou op zoek naar wat jou kan helpen in je leerproces. Dit betekent dat we ook een aantal zaken van jou en je ouders verwachten. We willen dat je zo veel mogelijk bijleert en dat je zelfvertrouwen groeit. Daarom reiken we je een aantal instrumenten aan, zodat je beter kan omgaan met bepaalde beperkingen.

We verwachten tegelijkertijd dat je je inzet, ingaat op de aangeboden remediëring en de zelfevaluatiefiches invult. In sommige gevallen zal de leerkracht je vragen om een studieschrift aan te leggen of een samenvatting van de leerstof in te dienen. We rekenen er ook op dat je ouders je vorderingen van dichtbij opvolgen. Dat kan via onze digitale agenda, het Skoresysteem met de punten, de tussentijdse rapporten en het oudercontact.

Wat betekent dit concreet voor jou? Heb je dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS of een andere leerstoornis, dan weten we dat leren voor jou soms niet zo makkelijk is. Daarom vragen we je om ons dit bij inschrijving te laten weten. We bepalen dan samen met jou en je ouders hoe we jou kunnen vooruit helpen. We maken een lijst op van afspraken en bekijken welke aanpassingen realistisch zijn. In uitzonderlijke gevallen is een individueel aangepast curriculum (IAC) noodzakelijk.