Stage BSO in Londen

Stage BSO in Londen

Sinds het schooljaar 2018-2019 organiseren we jaarlijks een stage in Londen voor de leerlingen uit het zevende specialisatiejaar Kinderzorg. Dit gebeurt in samenwerking met het Atheneum Eureka uit Torhout en het KTA uit Brugge. Dit is dan ook een prachtig voorbeeld van een schooloverstijgende samenwerking.

In dit project 'Care with Impact' bereid jij je, samen met leerlingen uit de twee andere scholen, voor op deze unieke en onvergetelijke buitenlandse stage. Je leert niet alleen vakgebonden Engelse termen aan, je maakt ook kennis met het zorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk en er is veel aandacht voor samenwerking en actief burgerschap.

Via deze ervaring kan je je volop professioneel ontwikkelen. Je leert zelfstandig te zijn, je wordt aangezet om initiatief te nemen en door de periode in Londen krijg je een bredere kijk op de wereld. Het project past dan ook perfect binnen de visie van het GO!-onderwijs waar leerlingen maximale leerkansen moeten krijgen.

Contactpersoon binnen onze school is mevrouw Anneke Colman.