2B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

BVL
eerste graad
tweede jaar

In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) proef je van verschillende opleidingen. Die opleidingen heten hier beroepenvelden. Zo maak je bij ons kennis met de beroepenvelden economie & organisatie - maatschappij & welzijn.

vakken
lesuren
Levensbeschouwelijk vak
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
1
Wiskunde
3
Natuurwetenschappen
1
Lichamelijke opvoeding
2
Plastische opvoeding
1
Handel (kantoor-verkoop)
5
Verzorging-voeding
5
FLEXTRA
2
Totale uren
32
2BVL Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding (vanaf '20-'21: 2B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn)

Naast de beroepenvelden kantoor-verkoop en verzorging-voeding volg je een algemene pakket vakken. Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor op de overstap naar de tweede graad. Daar kan je kiezen voor één van de studierichtingen in het beroepssecundair onderwijs (BSO).

Over maatschappij & welzijn

Je maakt kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp voor bejaarden en mensen met een beperking. De aandacht gaat zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en woonomgeving. Je leert zorgen voor de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, smaakvolle en betaalbare gerechten klaarmaken en opdienen. Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor kledij en textiel. Ook het sorteren van de was, het wassen zelf, het plooien en het strijken van de eigen kledij krijgt aandacht.

Over economie & organisatie

Dit beroepenveld is meer theoretisch. Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons. Je krijgt de kans om zelfstandig te werken met de computer. Je maakt kennis met enkele beroepen zoals bediende, telefonist en verkoper. Je leert waarop een verkoper moet letten en je oefent verkoopsgesprekken. Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, bedragen in euro omrekenen van naar andere muntsoorten. Je leert ook over boekhouden, banken, belastingen en leningen.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.