Verzorging

BSO
derde graad
eerste jaar

In het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. De richting Verzorging-Voeding bereidt je voor op de uitoefening van een beroep in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg.

vakken
lesuren
Levensbeschouwing
2
Frans
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
4
Expressie
2
Praktijk huishoudkunde
2
Praktijk verzorging
2
Huishoudkunde
1
Opvoedkunde
4
Verzorging
5
Stage huishoudkunde
2
Stage opvoedkunde / verzorging
2
Stage verzorging
6
Totale uren
36
Verzorging

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie en omgangsvormen.
Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen: voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip.
Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten en gezondheidsrecht.

Eerste graad

In de brede eerste graad krijg je een algemene vorming en proef je in het eerste jaar al van enkele modules. Op basis van je talenten en competenties kies je in het tweede jaar voor een bepaalde optie.

Tweede graad

Je kiest vervolgens voor een richting die bij jou past in het algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs. In ASO en TSO kies je zelf welke modules je volgt. In BSO werk je aan uitdagende projecten.

Derde graad

Als jongvolwassene bereiden we je voor op de toekomst via theorie en praktijk. In ASO en TSO selecteer je ook opnieuw zelf je modules. BSO-richtingen sluiten bij ons af met een specialisatiejaar.