Warm voor leerlingen

Warm voor leerlingen

Bij ons ben je geen nummer. Wij zorgen er voor dat je gehoord én gezien wordt. Als leerling mag en kan je je stem laten horen op verschillende manieren:

  • via onze digitale prikborden waar iedereen een ‘post-it’ kan nalaten;
  • via enquêtes die op geregelde tijdstippen verstuurd worden;
  • door feedbackmomenten waarop we je vragen hoe je de lessen ervaart;
  • door lid te worden van de leerlingenraad;
  • door bij onze leerlingenbegeleiders of de directeur langs te gaan.

Dat leerlingen op onze school centraal staan, merk je ook aan de ‘no teachers allowed’-ruimte. Dit is een ruimte waar de leerlingen voor de sfeer en gezelligheid zorgen. Als school willen we dus samen met jou voor een aangename leef- en leeromgeving zorgen. Want als je je goed voelt op school, presteer je ook beter. 

Je krijgt de mogelijkheden om te groeien en je talenten volop te ontdekken. Soms gaat dat met vallen en opstaan, zeker in de puberteit. Daarom zijn we er voor jou, als team, om je te ondersteunen en te begeleiden wanneer het nodig is. Naast je vakleerkrachten en je klastitularis volgen onze leerlingenbegeleiders jouw groeiproces van dichtbij op. Als het even moeilijk gaat, dan vind je bij ons verschillende aanspreekpunten. Onze opvoeders staan van 's ochtends vroeg tot 's avonds meteen te woord.

Heb je het even moeilijk met regels en afspraken? Dan ga je in gesprek met onze attitudecoach om te kijken wat een mogelijke oorzaak kan zijn voor je gedrag. We maken samen nieuwe afspraken om je terug op goede weg te helpen. We rekenen er wel op dat je bepaalde grenzen respecteert. We geven je veel vrijheid, maar rekenen wel op je verantwoordelijkheid. We verwachten bijvoorbeeld dat iedereen op tijd komt, beleefd is en respectvol omgaat met elkaar en met het materiaal van de school. Op die manier vormen we samen een groep waar het aangenaam en veilig is om les te volgen.

Interesse om in te schrijven?