Warme William

Warme William

Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt én graag een luisterend oor aanbiedt. Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat. Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft voor die ander.

​Als warme school hebben wij uiteraard ook een Warme William die voor de hoofdingang op zijn bankje zit waarop staat: “Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert." 

Warme William is een initiatief van het Fonds 'GavoorGeluk' en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Meer info op www.warmewilliam.be